De bästa kirurgiska ingreppen för fettsugning på marknaden just nu

Fettsugning är ett kirurgiskt ingrepp där man tar bort fettansamlingar från de delar av kroppen där man inte vill ha det helt enkelt. Vanligaste områden är mage, lår, rygg, armar och nacke. Metoden uppfanns för cirka 40 år sedan av två Italienska plastik-kirurger, Arpad och Giorgio Fisher. Det var dessa två herrar som uppfann kanylen- ett ihåligt instrument som används för att helt enkelt suga ut fettet med. Detta är det traditionella ingreppet för att avlägsna fettdepåer, och nog det som de flesta tänker på när man hör ordet.

Numera finns dock andra metoder på marknaden och kirurger har förfinat och förbättrat metoden. Givetvis är det så att alla nya metoder har sina för- och nackdelar. För att hitta rätt metod som passar just en själv, bör man gå igenom samtliga alternativ med sin läkare.

Varför fettsugning?

Metoden används främst för att forma kroppen och dess konturer till ett tillfredsställande resultat. Ibland räcker inte rätt kost och motion, och då kan ett kirurgiskt ingrepp vara enda lösningen. Ingreppet kan utföras på i princip alla delar av kroppen där man anser sig ha ett överskott av fett. De allra vanligaste områden som behandlas är:

  • Midja
  • Haka
  • Vader
  • Lår in- och utsida
  • Insida knä
  • Mage
  • Höfter och stuss

Hur fettet samlas på våra kroppar beror främst på gener och hormoner. Alla har vi ett visst antal fettceller, och det är dessa som växer till sig när vi går upp i vikt. Viktminskning kan minska innehållet i cellerna, men genom att suga bort fettet tar man helt och hållet bort fettcellerna, vilket gör att resultatet är permanent. Celluliter är dock svårt att få bukt med genom denna typ av ingrepp då det beror på slaggansamlingar och inte fettdepåer.

Att suga bort fett via ett kirurgiskt ingrepp är absolut inte ett bantningssätt. Goda kost- och motionsvanor nutrition inför och efter kirurgi är viktigt för att bibehålla ett sunt leverne både före och efter operationen, samt för att undvika att nya depåer samlas och orsakar besvär.

Vad händer före ingreppet?

Första gången du besöker en läkare så går läkaren igenom vad du förväntar dig, vad du vill få hjälp med samt svarar på eventuella frågor som du kan ha. Kostnaden gås igenom samt man får information om hur resultatet kan tänkas bli, samt vilka risker som finns.

Du som patient får ge uppgifter om eventuella sjukdomar, tidigare operationer och det generella hälsotillståndet. Närmare det bestämda datumet får du även information om själva ingreppet och hur du ska förbereda dig på själva dagen.

Hur går operationen till?

På den stora dagen så träffar du din kirurg som tar bilder på det område som kommer att behandlas. Du träffar även en narkosläkare som går igenom allt med dig kring narkosen, och du får ett rum. Fettsugningen sker under narkos och tar oftast ett par timmar. Förutom narkos kommer även området att behandlas med lokalbedövning för att minska eventuell smärta eller obehag efter operationen. När det är dags, gör man små snitt i huden där kanylen kommer att föras in. Dessa snitt sys sedan ihop med stygn som kommer att smälta bort. Inför operationen ska man leva sunt och förbereda sig så bra som möjligt genom att följa de anvisningar man fått av sin kirurg och sjuksköterskorna på kliniken.

Vad händer efter operationen?

Man kan vara rätt öm och svullen efter en operation. Denna svullnad går oftast ner efter ungefär en vecka. Det finns speciella typer av massage som kan minska svullnaden. Detta kan man ofta få hjälp med från kliniken där operationen utförs.

Du kan räkna med att vara borta från jobbet mellan en till två veckor, beroende på hur stort område som har behandlats.

Läkningsprocessen tar tid, och hur fort man läker är olika från person till person. Det kan vara en god idé att till exempel inte träna en tid efter ingreppet, utan röra på sig i lugnt tempo, som till exempel långpromenader. Efter cirka en månad kan man börja träna igen. Om man vill, kan klinikerna ofta hjälpa med både kost- och motionsråd. Resultatet av fettsugningen är oftast inte synlig fullt ut förrän cirka ett halvår efter ingreppet.

Och kostnaden? Priset varierar mellan kliniker samt ingrepp. Det beror bland annat på vilket område som ska behandlas, och vilken metod som används.

Tumescent metod

Detta är den typ av metod som de flesta tänker på när man pratar om fettsugning. Ordet tumescent betyder svullen, eller svullet, och syftar på bedövningsmetoden som används för just denna typ av ingrepp. En speciell vätska används för bedövning, som heter tumescent-vätska. Den består av en blandning saltvatten, lidokain och adrenalin. Vätskans syfte är att bryta upp fettet som ska sugas ut. Lidokain är en nervblockerare som bedövar området som ska behandlas. Adrenalin drar samman blodkärlen för att minska blodförlusten under operationen. När vätskan har injicerats blir området väldigt svullet och lättare att behandla. Detta är den enda typen av bedövning som används under denna metod.

Ultraljud

Man kan även suga ut fett med hjälp av ultraljud. Denna metod går ofta även under namn som Vaser Lipo eller Ultrasonic Lip. Denna metod går ut på att smälta fettdepåerna med hjälp av ultraljud innan man suger ut det. Metoden passar extra bra för stora områden. Den är även populär hos manliga patienter, som kan ha trängre vävnader. Ultraljudsbehandling kräver bedövning, och man kan få biverkningar av denna. Biverkningarna kan bland annat vara ont i halsen, kräkningar, muskelvärk eller känslomässiga utbrott. Man kan även få brännmärken om sonden som skickar ultraljudsvågorna överhettas.

Laserbehandling

Även laser har blivit populärt på senare år. Andra namn för denna typ av behandling kan vara till exempel Smartlipo och Slimlipo. Ingreppet liknar ultraljudsbehandling, och fungerar på ett liknande sätt. Istället för ultraljud smälter man fettet med laser. Lasern gör även att blodkärlen drar ihop sig, vilket gör detta till en något säkrare metod. Även en viss åtstramande effekt på huden anas efter behandling, vilket ofta är uppskattat.

Body-Jet

Fettsugning med vattenstråle, WAL (Water-jet Assisted Liposuction) utförs med en metod som heter Body-Jet. Detta är en skonsam metod för att ta bort fettdepåer.

En blandning av koksalt och lokalbedövande medel injiceras. Tillsammans med vätskan suger man sedan bort de lösgjorda fettcellerna.

Vätskan sprutas in med ett tryck, som gör att fettcellerna lossnar. Metoden är dock skonsam mot både blodkärl och omkringliggande vävnad.

Den största skillnaden mellan Body-Jet och någon av de andra metoderna som finns tillgängliga, är att man inte behöver stor kraft eller uppvärmning för att kunna suga ut fettet. Metoden är skonsammare, och orsakar inte lika stort trauma för kroppen som de andra metoderna kan göra.

Därmed minskar man sjukskrivningstiden och ofta kan patienten vara tillbaka på jobbet efter ett par dagar. Svullnad reduceras också då den vätska man sprutar in även sugs ut tillsammans med fettet. Givetvis finns även risker när man utför denna typ av ingrepp. Ibland kan det behövas mer än en operation för att få ett önskat resultat.

Andra tillgängliga metoder

Det finns ett par andra varianter ute på marknaden. Fettsugning med hjälp av en så kallad sugare är väldigt likt tumescent-metoden, men med starkare utsugning.

En utsugning av fett med kraft utförs med en vibrerande kanyl. Det kan låta läskigt, men innebär att kanylen tar isär fettcellerna, så att de kan tas ut.

Man kan även utföra operationen med hjälp av radiofrekvenser. Denna metod är den nyaste på marknaden. Man smälter även här fettet och har mindre risker och bieffekter samt ger ofta bättre resultat än de andra metoderna. Återhämtningstiden är också kortare.

Det finns en hel del metoder och alternativ, och det gäller att läsa på och diskutera med sin läkare vilken metod som passar bäst för just det som man behöver hjälp med. Resultaten varierar, och för att bli så nöjd som möjligt krävs engagemang, gedigen research och tålamod.